Inici / Serveis / Preguntes freqüents Covid-19

Preguntes freqüents Covid-19

Per què és important desinfectar ara els espais? Què aconseguim en fer-ho?

Ara mateix ens trobem amb molts espais que estan tancats, zones que no són de pas, i equipaments com pavellons o parc infantils a més de terrasses de bars, restaurants, etc., que malgrat hagin estat sanejats amb productes com lleixiu o similars mitjançant els sistemes habituals de neteja: pal de fregar, algun tipus de maquinària, és possible que hi hagi algunes zones com poden ser els racons de les taules, algunes parts dels vestuaris i d’altres, que no quedin suficientment protegides amb aquesta neteja.

Per això, ara és el moment perfecte per a fer una desinfecció amb la qual pugui arribar-se a tots i cadascun dels espais. Fent-ho, aconseguirem disposar de zones higiènicament preparades per al moment en que se n’autoritzi l’ús.

Quin interès pot tenir una empresa o un particular en contractar-nos?

Per les empreses, assegurar la protecció dels seus treballadors i, per tant, la possibilitat de mantenir el seu funcionament, a més de la seguretat i tranquil·litat que això els donarà. Sense oblidar que garantint que s’ha fet una bona desinfecció, complirà les mesures reglamentàries establertes per el departament de Sanitat i garantirà que l’espai és segur.

Quan parlem de particulars, pensem en tots aquells espais comunitaris, que existeixen com ara pàrquings, zones privades de joc, espais de piscines, gronxadors, tot el que quedi comprès dins d’una zona comunitària. Serà necessari desinfectar-los a fi de fer-los segurs per a tot el veïnat.

Pel que fa a residències assistencials, per exemple, totes les zones d’exterior: bancs, taules, baranes on es subjecten els residents i similars, ara mateix estan degudament desinfectades, el fet que familiars i visitants tinguin restringit l’accés i que aquest estigui autoritzat únicament a sanitaris i treballadors, ha permès mantenir aquests espais desinfectats en els casos en que no hi ha cap persona afectada de Covid_19. Aplicar el procés de desinfecció a la zona exterior, permetrà als residents gaudir dels espais oberts, un fet certament necessari per a la salut emocional de les persones. Ens interessa especialment aquest punt, doncs les persones grans són les qui estan patint amb més intensitat aquesta terrible malaltia i creiem que qualsevol cosa que pugui fer-se a fi de mantenir-los protegits és una iniciativa que cal tenir en compte. Hem de tenir especial cura dels nostres avis i àvies.


A qui es dirigeix el nostre servei?

Es dirigeix bàsicament als ajuntaments, ja que són els responsables de la majoria d’espais i equipaments públics i, com dèiem abans, ara és el moment idoni per fer aquestes neteges ja que, com que seguiran tancats, la desinfecció serà completament eficaç i estaran preparats per rebre les persones, un cop se n’autoritzi la seva reobertura.

També va dirigit a aquelles empreses de tot tipus que compten amb espais de grans superfícies i alhora estan molt concorreguts.

I finalment, també es dirigeix a les Comunitats, especialment a totes aquelles que disposen d’espais comuns que ara mateix no es poden utilitzar però, ara que comença el bon temps i, en el cas que es relaxin lleugerament les mesures de circulació de persones, com tot apunta, sobretot pel que fa a infants, pugui garantir-se la seguretat sabent que tot l’espai es troba convenientment desinfectat.


Quins són els beneficis per al contractant?

Doncs això depèn de qui contracti el servei, si parlem d’ajuntaments, garantir a la població que els espais públics, prèvia obertura, es troben a punt per rebre les persones amb total seguretat, això sí, perquè aquests espais es puguin mantenir sanejats de bactèries, caldria fer un manteniment, a banda, de la desinfecció inicial, ja que es tracta d’espais per on passa molta gent, i malgrat la imposició o recomanació de seguir unes normes d’higiene mínimes, és molt difícil controlar que tothom les compleixi.

Actualment ens diuen que és necessari l’ús de mascareta i guants, a més de rentar-nos molt sovint les mans, però segueix havent-hi molta gent que no ho fa, per tant, aquí seria recomanable fer manteniment setmanals o quinzenals. Cal tenir en compte, que es necessita molt poc temps per realitzar la desinfecció completa d’un parc, amb només 20 o 30 minuts pot estar desinfectat i hàbil per al seu ús tan bon punt estigui sec, en conseqüència no és un servei car, però insistim amb la conveniència de fer manteniment d’aquests espais. Del que es tracta és que els ajuntaments puguin assegurar la tranquil·litat de la ciutadania.

D’altra banda, als restaurants, bars, discoteques i similars, s’asseguraran que els seus espais estan normativament desinfectats i aptes per al seu ús, un cop arribi el moment de la seva reobertura.


Els productes utilitzats són tòxics?

Utilitzem un producte la composició del qual consta de clorur de didecildimetiamoni en un 5%, hidròxid de sodi en un 2%, alcohol alifàtic, excipients q.s 100%, i la proporció del producte diluït en aigua és d’un 4% per tant, no es considera un producte tòxic. És possible utilitzar-lo en una concentració més baixa, en un 2%, però per assegurar una completa eliminació de la Covid_19 cal que la proporció sigui del 4%.

Les propietats d’aquest producte, són la neteja i el desengrei, elimina els microorganismes patògens i proporciona un elevat nivell d’higene. Alhora elimina olors desagradables. Per les seves propietats, el seu ús és molt habitual en espais d’indústria alimentària, per la higiene que aconsegueix, la seva gran eficàcia contra el greix i la brutícia de tipus professional i industrial. El registre de la seva fitxa tècnica mostra que el seu ús a més d’altament recomanable compleix amb la normativa d’ús ambiental.

Es pot aplicar en paviments i superfícies de PVC, cautxú, terratzo, marbre, ceràmica, rajoles i similars, superfícies i mobiliari de bany i, superfícies d’acer inoxidable. Per tant és apte per a centres esportius, parcs, restaurants, indústria alimentària, etc. Actualment ja s’està utilitzant a indústria alimentària, cuines professionals, centres sanitaris, institucions, centres educatius, instal·lacions esportives, i en general, tot tipus d’establiments gestionats amb criteris professionals. Per tot plegat, podem afirmar que el producte utilitzat no es considera tòxic.

Quant de temps s’ha d’esperar abans de poder utilitzar amb total seguretat la zona desinfectada?

El temps de contacte per eficàcia bactericida és de 5 minuts mentre que el temps de contacte per eficàcia fungicida és de 15 minuts. Nosaltres aconsellem que hi hagi un temps d’espera d’entre 15 i 20 minuts, sempre que sigui possible.

Quina durada té el tractament de desinfecció aplicat a una zona?

Per les zones que no estan obertes i romandran tancades, no hi ha termini ja que com que no són zones de pas ni concorregudes, ara mateix la seva desinfecció quedaria assegurada el temps que passi fins la seva reobertura.

En aquelles zones on hi ha entrades i sortides de persones, caldrà establir una normativa a fi de seguir mantenint l’espai. Ara mateix, no es pot saber amb certesa quina durabilitat té la higiene realitzada, doncs depèn de molts factors i del fet que es prenguin les mesures pertinents, com més se segueixin, més s’allargarà el temps de desinfecció.

Quina durada té el procés de neteja?

Depèn dels metres, és un sistema molt simple, ràpid i al mateix temps eficaç, per tant no requereix de molta estona. Per posar un exemple de mostra, per desinfectar completament l’espai d’un parc infantil calculem que amb mitja hora pot estar fet, comptant el temps des que el nostre personal arriba i se’n va.

Està assegurat que aquest procediment desinfecta la zona de Covid_19?

Sí, un cop tractada, la zona queda desinfectada i protegida, recordem però la necessitat d’aplicar un manteniment, en el cas de zones amb trànsit de persones.

Quines mesures cal prendre a fi d’evitar possibles infeccions de nou a la zona tractada?

Les mesures, són les bàsiques requerides: tenir en compte el calçat, la higiene de mans, l’ús de guants i mascaretes i, segons a quins espais, l’ús formal d’EPI’s. Insistim, que en el cas de parcs i zones similars, caldrà realitzar desinfeccions de manera continuada, donat que les persones hi circularien sense poder garantir el correcte compliment de les recomanacions establertes.

Les mesures a prendre, dependran de cada espai i variaran en major o menor mesura, en funcionament de l’ús que se’n faci.

Estem a la seva disposició per pressupostar la desinfecció necessària en funció de les seves necessitats individuals.


Si sanitat ens diu que és essencial rentar-nos les mans sovint, com podem assegurar que la zona segueix estant desinfectada?

No és possible assegurar a llarg termini que la zona es manté totalment desinfectada, només que en el moment de realitzar el tractament queda higienitzada al cent per cent, per tant cal prendre les mesures pertinents en funció de cada espai, i adoptar les mesures de precaució necessàries per intentar que no s’infecti novament.


Cada quant es recomana desinfectar una mateixa zona?

Dependrà de cada espai, com ja hem comentat abans, les característiques de cada zona marcaran la temporalitat adient. No requerirà el mateix un espai obert que un de tancat. I en dos espais tancats, dependrà de les mesures higièniques que es prenguin en la circulació de persones. Ens comprometem a estudiar cada cas per determinar quin serà el manteniment necessari, adaptant-se a les característiques pròpies.

Els productes químics utilitzats, tenen algun efecte sobre les persones?

No, com ja hem explicat prèviament, la no toxicitat dels productes, ofereix la màxima tranquil·litat als usuaris, recordem que el producte utilitzat és el d’ús habitual en la indústria alimentària, per tant, totalment segur. Estic convençuda que podem ajudar i això és precisament el que primem per davant de tot, en aquests moments.


Quin és el procediment de desinfecció? Quines eines i productes s’utilitzen i com es desenvolupa?

El nostre personal treballa amb equips mixtes d’aigua a pressió, amb un sistema de llances especialment adaptades per expulsar aigua a molt baixa pressió, de manera que l’aigua raja polvoritzada, abarcant així grans distàncies i una considerable alçària, arribant als racons més amagats. És una tècnica utilitzada habitualment per la neteja de grans superfícies, adaptant el nivell de pressió segons la necessitat de cada espai. En el cas concret de les desinfeccions, treballem a una molt baixa pressió, entre 1% o 2%.

Això ens permet que la zona s’humidifiqui però en cap cas quedi un excés d’aigua, així el producte queda perfectament impregnat a les superfícies. Són tècniques diferents a les habituals en neteja, doncs recordem, que del que es tracta ara és de desinfectar, si a més volguéssim netejar, prèviament a la desinfecció, efectuaríem una primera intervenció exclusivament amb aigua a alta pressió i, posteriorment aplicaríem el producte a baixa pressió. Recordem, però, que per desinfectar no és necessària la neteja prèvia. Insistim doncs, que és un procediment que no requereix molt de temps i, en conseqüència, no té un cost elevat, com podria pensar-se.

Tot i que el detergent desinfectant és un producte car, el sistema de polvorització que s’empra al utilitzar-lo, permet ajustar la quantitat de producte gastat, i això ens proporciona la possibilitat de minimitzar els costos i oferir un servei eficaç i de qualitat, a un preu assequible. A més, essent conscients de l’emergència sanitària actual que ens aclapara a nivell de societat, hem tingut molt present les dificultats econòmiques que afecten a gran part de la població i al teixit empresarial, per això les nostres tarifes estan extraordinàriament ajustades, a fi de poder oferir el millor servei al màxim de persones, empreses i entitats interessades.

Creiem que la situació actual és prou greu com perquè totes les empreses del nostre sector, unim esforços amb una mateixa finalitat i, aprofitant que bona part de la població es troba en situació de confinament, realitzar de manera organitzada un repartiment de les zones, per sanejar i desinfectar el màxim d’espais possible. La finalitat ara no hauria de ser fer negoci, sinó posar els mecanismes de què disposem, al servei de la ciutadania, al mínim cost possible per aconseguir tenir el màxim d’espais lliures de malaltia, només units aconseguirem vèncer la Covid_19 i nosaltres estem disposats a fer tot allò que es trobi a les nostres mans per aconseguir-ho.

De fet, estem duent a terme un estudi, que pensem plantejar inicialment als municipis per als quals treballem de manera estratègica, i si és possible, arribar a plantejar-lo a altres zones i empreses, amb la intenció d’abarcar el màxim de superfície possible. Ara, aquestes mesures ens serveixen per no infectar a casa, però si tenim entorns desinfectats, i adoptem les mesures necessàries, com ara netejar les soles de les sabates a les entrades i sortides, aconseguirem minimitzar els riscos de noves infeccions.

Quin cost té el servei?

El cost del servei es calcula en funció del temps emprat, i això depèn de la quantitat de superfície a desinfectar, insistim però en la ràpida intervenció que és suficient per realitzar la feina, en molts casos una hora de feina és suficient. Aquest preu inclou el desplaçament fins al lloc, un equip de dues persones equipades amb EPI i la feina de desinfecció, amb el desinfectant, per això mateix és important, sempre que sigui possible, intentar posar-se d’acord en zones llindants, ja que poden abaratir molt els costos, en el cas de comunitats, realment podrien realitzar desinfeccions a un cost irrisori. Per posar un exemple, imaginem que al port de Barcelona, tots els restaurants es posen d’acord en netejar tot l’espai exterior, terrasses, mobiliari zones de pas que ara es troben tancades, possiblement amb unes quatre hores de feina podria cobrir- se tota la zona i sens dubte, seria molt més econòmic per cada establiment, repartir-se una part del cost total, que contractar a nivell individual la neteja de la seva zona. Si s'haguessin de fer manteniments, tindria altres preus, més individualitzat, i que poden consultar-nos.


Per què fem aquesta proposta?

La nostra proposta neix arran del fet que fa 42 anys que som al capdavant d’aquest negoci en el sector de la neteja de superfície i, mai abans ens havíem vist abocats a una situació d’aquestes característiques. L’emblema de Pere i Àngel des dels seus inicis ha estat erigir-se pionera del sector, vam ser els primers en introduir equips d’inspecció a tot Espanya. El meu pare, ideòleg de l’empresa, trobava sol·lucions a tot, i seguint el seu bon fer, vaig investigar, contactant amb altres empreses fins a esbrinar que la pròpia OMS utilitzava el sistema de neteja per polvorització amb motxilles. Vaig adonar-me que combinar aquest sistema amb els mecanismes dels quals nosaltres disposem ens permetia oferir un servei excel·lent, necessari i amb una efectivitat indiscutible. Aquesta és la raó per oferir el servei de desinfecció especial Covid_19 a tots els nostres clients, ja siguin particulars, empreses, entitats i organismes. Esperem poder aclarir dubtes o qüestions que es plantegin i facilitar al màxim possible la possibilitat de realitzar aquestes desinfeccions.Aquest lloc web utilitza Cookies de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.Acceptar| Política de Cookies