Inici / Serveis / Fossa sèptica

Fossa sèptica

En primer lloc Servei de Neteja Pere i Àngel els definirà que és una fossa sèptica:

La fossa sèptica és un artefacte per al tractament primari de les aigües residuals domèstiques. S'hi realitza la separació i transformació fisicoquímica de la matèria orgànica continguda en aquestes aigües. Es tracta d'una forma senzilla i barata de tractar les aigües residuals i està indicada (preferentment) per a zones rurals o residències situades en paratges aïllats i substituir amb avantatge a les anomenades latrines de forat.

Podem trobar diferents tipus de fosses sèptiques, amb funcionaments diferents, encara que alhora similars, i entre elles amb alguna petita diferència, fins i tot de diferents capacitats.

  • Fosses sèptiques de ciment.
  • Fosses sèptiques de fibra.

En ambdues amb diferents varietats de formes d'instal·lació.

En el cas que hagin de realitzar una fossa sèptica en una construcció nova, poden contactar amb nosaltres, per assessorar-los sobre millors funcionaments i amb menys problemes a llarg termini.

Previsions per a la neteja i sanejament de les fosses sèptiques:

Servei de Neteja Pere i Àngel d'acord amb les directives de protecció de l'ambient, complim amb les normatives reglamentàries per al buidatge i netejat de les fosses sèptiques, dirigides per a cada regió.

Les fosses sèptiques han de ser revisades i buidades amb certa periodicitat, aquesta clar, depenent de les seves característiques, localització i disseny, es realitza de forma anual o cada dos anys. En cas de fosses filtrants la seva neteja i sanajament s'haurà de valorar segons construcció, el normal és manteniment de forma anual.

Aquest procés ha de ser realitzat per companyies especialitzades (poceros), com Servei de Neteja Pere i Àngel, dotades de les oportunes certificacions i autoritzacions, que corresponen. Els residus obtinguts han de processar-se en instal·lacions adequades i específiques, com ara assecadores de llots i depuradores, i els residus finals han d'eliminar d'una forma regulada pels organismes oficials competents, on aniran acompanyats dels seus certificats corresponents, que Servei de Neteja Pere i Àngel arxiva i lliurés còpia al client, que han de ser guardades per client i empresa, durant 5 anys, per si algun dia es requereix al client aquesta documentació de part del departament de la Generalitat.

Aquest servei de buidatge i neteja de fossa sèptica, és un servei com poden observar més exigent, ja que requereix de transport de residus d'aigües fecals a depuradores o instal·lacions de tractament Servei de Neteja Pere i Àngel des del primer camió l'any 1977 ha format un equip de vehicles amb diferents camions cuba, de mides i capacitats diferents per estar equipats per a tota mena de buidatge, i localització.

Estem equipats, per tant, en una flota de camions per garantir, el transport, amb les màximes garanties, dels residus a la depuradora.

Hi ha persones que poden preguntar-se, sobre el funcionament del buidatge, explicarem una mica com es realitza.

Es realitza amb el depressor d'alta absorció per millorar el buidatge de la fossa sèptica, utilitzant eines de neteja i dissolució dels residus sòlids utilitzant les bombes d'aigua a pressió, és una tècnica que utilitzem des de fa més de 43 anys, estem equipats amb eines específiques per a la seva major efectivitat.


Com funciona una fossa sèptica:

Hi ha la possibilitat d'accelerar el procés d'oxidació de la matèria orgànica fent bombollejar aire per les aigües contingudes en la primera càmera, mitjançant una bomba, per accelerar la digestió aeròbia. Siempre aquest artifici en instal·lacions grans, per diversos habitatges agrupades i aïllades dels sistemes de clavegueram, formant ja una petita depuradora.

També s'han de prendre altres previsions per ajudar a aquest fi.

El funcionament d'una fossa és més efectiu com més temps romanguin les aigües usades en ella, pel que han de fer-se de la grandària més grossa possible.

Mai s'han d'abocar les aigües pluvials a la fossa, sinó directament al terreny, ja que són aigües netes. És una bona mesura no portar a la fossa més que les aigües fecals pròpiament dites.

Mai s'ha d'abocar pels conductes que van a parar a la fossa, compreses, tampons, bolquers, menjar,olis, bastons orelles..., Que han de tirar-se a les escombraries corresponents.

Mai s’ha d'abocar productes químics, ja que poden atacar els bacteris que fan la descomposició, inutilitzant parcialment o temporalment el procés dels residus.

Hi ha algun tipus de fossa amb bombolleig d'oxigen, que separa els greixos, aquest separador s'ha de buidar també periòdicament.

Zona Maresme s'encarrega el Consell comarcal.

ZonaVallès Oriental i Occidental s'encarrega la Conca del Bessós.

El funcionament per al tractament és el mateix, però el tema de tràmits és molt diferent, per tant, cal demanar entrades amb uns requisits diferents.

Servei de Neteja Pere i Àngel per tema de cost de cara al client, les fosses es fan de proximitat, o les depuradores pròximes, el tema és simple, perquè no hi hagi queixes per tema preu, ja que com hem explicat els transports, entrades i sortides en depuradores suposen un temps poc calculable d'entrada i sortida, i aquest temps ha de ser abonat pel client. Creiem que si treballem en zones més localitzades i properes a les depuradores podem donar un bon servei a tots els nivells, incloent-hi l'econòmic.

Hi ha fosses que el seu buidatge requereix més d'un transport a la depuradora, per tant, dues entrades i sortides en temps d'espera, i com això no depèn de nosaltres a vegades pot ser més ràpida, en altres tot el contrari, ja que a l'entrada fan analítiques, obtenen resultats i després pesen el camió. Quan tenen tot això ens indiquen on buidar, i després ha de netejar-se la cisterna per al següent servei.

Per tant, no és només el temps que s'està en el domicili en si, sinó aquest temps que es requereix per buidar i després netejar la cisterna.

Per això, segons les normatives de la Generalitat establertes, ja fa uns anys, de forma cada vegada més reglamentària, vam decidir donar un bon servei a client basant-nos no només en la part del servei final, sinó també de forma econòmica, perquè així el nostre client es quedi en els dos casos satisfet.

Per tant, la nostra zona pel servei de fosses sèptica, es realitza en tota la part del Maresme, una part del Vallès Oriental i una altra part Vallès Occidental.

En cas que el client vulgui els nostres serveis, tenint en compte els trasllats, no tingui cap dubte que estarem encantats de donar-li, i poden consultar-nos qualsevol dubte que tinguin sense problemes.

Els Pobles on vam realitzar el servei d'fosses sèptiques són en tota la zona de Maresme, Vallès Oriental i Occidental.