Inici / Serveis / Neteja de dipòsits

Neteja de dipòsits

Què és un dipòsit?

Un dipòsit és un espai o receptacle per contenir i emmagatzemar certa quantitat de líquid o sòlid.

Trobem diferents tipus de dipòsits: dipòsits de reg, dipòsits de combustible, dipòsits de residus,...

Els més usuals per a particulars són els dipòsits per al reg o dipòsits de gasoil, ja que són per a ús domèstic, que són dels que parlem en aquesta secció, en cas d'interès en un altre tipus de dipòsits consultar a la neteja de dipòsits industrials.

Els dipòsits de gasoil són recomanats per a cases aïllades i entorns rurals. Els dipòsits de gasoil, emmagatzemen la reserva de carburant i suposen un estalvi important en el consum de calefacció, ja que la compra de carburant en grans quantitats abarateix el cost del producte. Si has d'instal·lar una calefacció de gasoil, necessitaràs un espai ampli per instal·lar el dipòsit que emmagatzemarà el carburant, sigui interior o exterior. Alguns dipòsits estan dissenyats per ser instal·lats també a l'exterior.


Els dipòsits d'aigua pluvial són òptims per reutilitzar-la en l'ompliment de les cisternes de WC o el reg de zones de camp, estalviant una important despesa en la factura d'aigua. Es tracta, bàsicament, de dipòsits d'aigua de pluja.

Aquests dipòsits d'aigua inclouen entrada pel coll d'una de les dues boques de registre, petit compartiment inicial destinat a contenir les degudes pastilles de clor i un filtre posterior, destinat a la retenció de la petita matèria no líquida. L'envà interior per retenció de matèria no biodegradable. La canonada de PVC per sobreeixidor i ventilació.

En els dos tipus més usuals, de tant en tant, s'han de fer neteges i manteniments perquè compleixin les normatives i d'aquesta manera mantenir-los en bon estat durant més temps i el seu bon funcionament.

Servei de Neteja Pere i Àngel consta de tots els permisos reglamentaris per a la neteja de dipòsits de combustible o dipòsits de reg, i en cas que sigui necessari del seu transport a les depuradores que li correspongui.

Realitzem aquest servei de neteja de dipòsit o neteja i transport a la depuradora en tota la zona de Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Barcelona.