Inici / Serveis / SANAJAMENT REIXES PLUVIALS

SANAJAMENT REIXES PLUVIALS

Què és una reixeta pluvial?

Són entrades que recullen les aigües de les pluges, per evitar catàstrofes. Solen estar situades en entrades de les cases, comunitats, parquings, terrases,...

Què passa quan plou?

La descàrrega pluvial és un fenomen meteorològic relativament freqüent, per al qual cal estar preparat, per evitar en la mesura del possible, destrosses personals, sobretot, quan aquest arriba certs nivells d'aigua, que no són usuals.

El nexe d'unió entre aquests dos sistemes es diu reixeta o embornal, és l'element que s'encarrega de drenar l'aigua de la superfície i portar-la a un nivell inferior. Per tant, com més aigua sigui capaç d'absorbir aquest sistema, menor perill hi haurà per a les persones i infraestructures.

Així mateix, l'embornal deu ser capaç de captar aquesta quantitat d'aigua.

No es busca que únicament capti més aigua per ser una geometria més gran, també es busca una alta eficiència de l'estructura. Obtenint una maximització d'aquests dos paràmetres, s'aconsegueixen la reixeta o embornal, per evitar desastres.

Es realitzen aquests serveis de neteja de clavegueram, neteja i desembús de reixetes pluvials i neteja i desembós de tota classe de canonades a la Zona de Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental i Barcelona.