Inici / Serveis / Transport de residus

Transport de residus

Què és un residu?

Un residu és una matèria inservible que resulta de descomposició o destrucció d'una cosa. Per tant, residu és el sobrant d'una divisió inexacta.

Hi ha residus nuclears, residus radioactius, residus tòxics.

Es classifiquen segons la seva font d'origen, la seva biodegradabilitat i la seva composició.

Les mercaderies perilloses són substàncies, quant són transportades, presenten un perill per a la salut, la seguretat, la propietat o el medi ambient.

Servei de Neteja Pere i Àngel compleix amb tota la normativa espanyola i europea vigent, actualitzada i acreditada pels diferents organismes.

A més a més, comptem amb equips GPS per maximitzar el control, gestió i seguiment del residu.

Els camions per transportar mercaderies perilloses són equips que compleixen les normatives per l'ADR, i els conductors tenen l'acreditació que els acredita per poder transportar mercaderies perilloses.


Les mercaderies perilloses que transportem són:

  • Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs, etc.).
  • Residus líquids no corrosius.
  • Residus líquids no corrosius i no inflamables.
  • Residus fecals.

Facilitem als nostres clients la tramitació del residu a la seva corresponent planta.

  • Sol·licitud de retirada i transport a la planta pertinent.
  • Sol·licitud fitxa d'acceptació de l'Agència Catalana de Residus, en el cas que sigui pertinent.
  • Sol·licitud d'autorització d'abocament a la planta gestora del residu.
  • Lliurament del full de seguiment segons normativa mediambiental al client.

Si necessita més informació, per a servei de transport de residus no dubti en consultar-nos, és un servei que requereix tràmits de documentació, per tant, més complex, i potser requereixen més informació, estarem encantats en poder-los ajudar.

Realitzem el servei de transport de residus a tota la zona de Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Barcelona.